מפה - רמת הגולן   חאן ארנבה.jpg
 רמת הגולן - אזור חאן ארנבה - מפת שליטה
מיכה - תצלום אויר  של אזור הקרב  צולם ימ