תמונות שהצלמת, רוני כהן צילמה את מיכה שעתיים לפני הקרב האחרון

לפני הקרב  1

לפני הקרב  2

לפני הקרב  3

לפני הקרב  4

לפני הקרב  5

לפני הקרב  6